Priser & Bokning

I stolt samarbete med

Kontakt och betalning

Telefon och mail

Betalning

Priser och paket 2023

         Vinterträning Billingens golfstudio 

Privatlektioner: 

25 min: 350 kr
50 min 650 kr
Parlektion 700 kr
Paket 3* 25 min 900 kr
Paket 3*50 min 1800 kr

Lektion med Flightscope 

25 min : 400 kr
50 min 750 kr

         Golfhyllan Mariestad 

Priser vardagar kl 7 – 16: 
30 minuter 500 kr
60 minuter 850kr

Priser helger kl 8 – 16
30 minuter 600 kr
60 minuter 950 kr